• Ontwikkeling / nieuwbouw
 • Herbestemming / renovatie
 • Vastgoedbeheer
 • Onderhoudsmanagement
 • Inspectie NEN 2767
 • Onderhoudsplanning MJOP
 • Beheer gebouwgegevens
 • Veiligheid / duurzaamheid
 • Contractanalyse / -beheer
 • Gebouwinstallaties E + WTB
 • Portefeuillebeleid
 • Organisatievraagstukken
 • Informatiemanagement
 • Ontwikkeling regiefunctie
 • Interim-management